style="display:block; text-align:center;"
data-ad-layout="in-article"
data-ad-format="fluid"
data-ad-client="ca-pub-5026849218616298"
data-ad-slot="4405606531">

مواضيع للانجاز في محور الانية والغيرية مع الاصلاح – فلسفة – بكالوريا آدابمواضيع للانجاز في محور الانية والغيرية مع الاصلاح – فلسفة – بكالوريا آدابالموضوع
الاصلاح
قيل:” ليس الغير موضوع معرفة بل مجال اعتراف”. حلل هذا
القول ناقشه مبرزا خصوصية اللقاء بالغير.
“لا إنية دون غيرية” ما رأيك
هل يتطابق وعيي بذاتي مع حقيقة ذاتي؟